I Rzeczpospolita
 
 

I Rzeczpospolita, Pierwsza Rzeczpospolita, 1 RP

I Rzeczpospolita

I Rzecząpospolitą to nazwa obszaru Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego czyli tereny dzisiejszej Polski środkowo-wschodniej, ok. ¾ terenu dzisiejszej Ukrainy, cały obszar Białorusi, Litwy i Lotwy oraz częściowo Estonii, Rosii, Mołdawii i Słowacji. Pierwsza Rzeczpospolita , to okres historyczny od końca XV wieku, do III rozbioru 1795, a więc końca XVIII wieku. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI w.
Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI w. Po długim, burzliwym bezkrólewiu, sejm elekcyjny, zebrany we wsi Kamień pod Warszawą, w dniu 6 kwietnia 1573 r wybrał na króla, głównie dzięki poparciu nuncjusza papieskiego, Henryka Walezego (1574), syna Henryka II, francuskiego księcia z dynastii Walezjuszów, i Katarzyny Medycejskiej. Zwyciężył on kandydatów: austriackiego arcyksięcia Ernesta z dynastii Habsburgów, szwedzkiego króla Jana III, księcia pruskiego Albrechta II i księcia Siedmiogrodu. Ze strony litewskiej sugerowana była również kandydatura cara Iwana IV, lecz nie wyraził on swej zgody. Do Krakowa elekt przybył, wraz z wielkim orszakiem, dopiero w styczniu następnego roku, zaś uroczystość koronacyjna odbyła się w katedrze wawelskiej 21 lutego.
Do okresu historycznego I RP możemy zaliczyć cały okres sarmacki, czyli wiek XVI i XVII, z wojnami króla Jana II Sobieskiego, Okres saski, w wieku XVIII, z Wojną Północną 1702.
Zmierzchem I Rzeczypospolitej był upadek powstania przeciwko państwom zaborczym, Rosji i Prusom w 1792 roku, czyli Insurekcji KościuszkowskiejI Rzeczpospolita - galeria zdjęć

Suknia według portretu Anny Orzelskiej z Nieborowa, fot. Joanna Mruk, skorygowana przez P. Mądracha
kozak zaporoski

I Rzeczpospolita - zobacz inne zdjęcia »


I Rzeczpospolita - grupy tematyczne:

Grupa ma charakter typowo wesoły, publikujemy i umieszczamy tutaj fotografie, które nie powinny ujrz…»

14 użytkowników |5 wątków

I Rzeczpospolita - zobacz inne grupy »


I Rzeczpospolita - kalendarium

I Rzeczpospolita - zobacz inne rekonstrukcje »Powiązane tagi

bitwa pod kircholmem sarmatyzm stefan batory stanisław august poniatowski konfederacja barska szarawary demokracja szlachecka sobieski sarmata oblężenie zamościa bitwa pod chocimiem prawa kardynalne rzeczpospolita szlachecka bitwa pod cecorą 1768 potop szwedzki żupan szlachta karabela odsiecz wiedeńska


polityka prywatności