Poprzyj projekt ustawy o broni i amunicji!!!!

/ 208 komentarzy

Nowa Ustawa o broni i amunicji ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007), czyli całość obecnie obowiązujących regulacji prawnych, łącznie ze wszystkimi rozporządzeniami wykonawczymi, będzie automatycznie uchylona. Wszyscy dotychczasowi posiadacze broni – tak na pozwolenie, jak i bez pozwolenia – odczują natychmiast znaczącą poprawę swojej sytuacji i będą mogli rozszerzyć zakres swego posiadania. Osoby, które dotychczas nie miały szans na legalny dostęp do broni, dostęp taki uzyskają – pod warunkiem, że nie spełniają przesłanek generalnie uniemożliwiających posiadanie broni. Bo ci, którzy weszli w poważny konflikt z prawem albo są zawodowymi przestępcami, a także ci którzy mają poważne problemy ze swym zdrowiem psychicznym dostępu do broni mieć nie powinni. I w tym projekcie takiego dostępu nie mają. Co konkretnie daje proponowana ustawa poszczególnym grupom posiadaczy broni?

Myśliwi => będą mogli kupić tyle sztuk broni, ile będą chcieli, bez konieczności każdorazowego występowania o zmianę decyzji administracyjnej; będą też mogli mieć kabekaes do trenowania, a nawet broń krótką – ale żeby mogli używać jej do polowania, będą musieli postarać się wcześniej o zmianę Regulaminu Polowań.

Strzelcy sportowi => także będą mogli kupić tyle sztuk broni i takiego rodzaju, jaki będą chcieli, bez pytania nikogo o łaskawą zgodę; nikt nie będzie ich wzywał do przedkładania wykazów jakichkolwiek startów w zawodach, ani wymagał dodatkowych zaświadczeń czy legitymacji – ale zasady dopuszczenia do startu w zawodach nie ulegną zmianie, więc jeśli ktoś będzie chciał zostać do nich dopuszczony, będzie musiał spełnić odpowiednie kryteria.

Ci, co mają broń do ochrony osobistej => będą mogli dokupić sobie np. broń długą albo kolejną krótką – ale jeśli będą chcieli nosić pistolet pod marynarką, będą musieli zdawać co pewien czas egzamin praktyczny z posługiwania się bronią; prosty, ale trzeba umieć strzelać.

Posiadacze broni gazowej => staną się pełnoprawnymi posiadaczami pozwoleń na broń, prawdziwą! A po zdaniu egzaminu kompetencyjnego będą mogli w dodatku nosić broń przy sobie, bo pozwolenia na gazówki z formalnego punktu widzenia są pozwoleniami na broń do ochrony osobistej. Zawsze napominaliśmy, że nie wolno bez wyraźnego osobistego powodu oddawać policji pozwolenia na broń, nawet gazową. Teraz takie pozwolenie się przyda...

Wiatrówkowicze => ci co mają zarejestrowaną „broń pneumatyczną” dostaną od razu pozwolenie pierwszego szczebla wtajemniczenia, czyli Obywatelską Kartę Broni, i będą mogli (jeśli zechcą) kupić sobie broń palną; ci „do-siedemnastodżulowi” będą mogli mieć to wszystko co mają do tej pory, a jeśli zechcą poddać się procedurze wydawania pozwoleń, to także wszelkie inne, „prawdziwe” rodzaje broni.

Czarnoprochowcy pre-1850 => dla nich zmiany będą prawdopodobnie najbardziej korzystne: po pierwsze będą mogli oficjalnie kupować proch (choć w ramach jednego zakupu w ilości ograniczonej do pół kilograma), po drugie data graniczna zostanie przesunięta aż o dwadzieścia lat, na rok 1870; po trzecie będą mogli skorzystać na ogólnych zmianach tak jak wszyscy inni obywatele: jeśli wystąpią o Obywatelską Kartę Broni, będą mogli mieć tyle prochu ile zechcą, a także wszelką broń czarnoprochową, bez względu na rok jej wykonania.

Rekonstruktorzy => dla nich zmiany też będą miały fundamentalny charakter: będą mogli mieć broń hukową, także taką strzelającą seriami, na naboje dowolnego rodzaju i kalibru (byle były to naboje ślepe); będą też mogli posiadać (na warunkach ogólnych) prawdziwą broń, zgodną z ich rekonstrukcyjnymi pasjami – czyli będą mogli mieć prawdziwego Mausera wz.29 i strzelać z niego na strzelnicy, a także drugiego Mausera wz.29 na ślepaki do legalnego strzelania podczas rekonstrukcji.

Posiadacze broni „zdekowanej” => ci co mają ją zarejestrowaną nie odczują żadnych zmian, a ci co mają ją nie do końca formalnie teraz będą mogli odetchnąć spokojnie – proponowana ustawa jednoznacznie określa, że to co nie jest zdolne do rażenia celów na odległość, i to z energią miotanego pocisku większą niż słynne już 17 J nie jest bronią, przez co można takie przedmioty mieć bez żadnych kwitów i żadnej obawy. Ale tu jedna ważna uwaga – nie zmieni się, wynikający z zupełnie innej ustawy, zakaz poszukiwań „skarbów” na polach bitew na własną rękę, a także gromadzenie takich wykopanych znalezisk.

Kolekcjonerzy => będą mogli zbierać nie tylko broń, ale także amunicję; a broń będzie mogła być dowolnego typu, rodzaju i roku wytworzenia – także będzie można kolekcjonować cekaemy i peemy, tyle że broń maszynową trzeba będzie przechowywać w magazynie broni.

Muzea => nie trzeba już będzie niszczyć żadnej broni, wiercąc czy spawając jej elementy, bo muzea będą podlegały takim samym warunkom posiadania broni, jak prywatni kolekcjonerzy.

Szkoły strzeleckie i właściciele strzelnic => będą mieć podobne warunki posiadania broni jak dotychczas, ale należy spodziewać się znacznie zwiększonego zainteresowania ich ofertą.

Organizacje, takie jak PZŁ i PZSS => ich pozycja w zakresie łowiectwa czy wyczynowego sportu strzeleckiego nie ulegnie zmianie, bo są one regulowane odrębnymi ustawami. Choć być może nieco stracą na atrakcyjności, bo zapisywać się do nich będą tylko osoby rzeczywiście zainteresowane daną działalnością hobbystyczną, a już nie ci, którym chodziło wyłącznie o dostęp do broni palnej – ale przecież jest to właśnie jedna z większych patologii obecnego systemu. Z drugiej strony, jeśli większa liczba obywateli będzie mogła posmakować strzelania, to także większa ich liczba się do tego zachęci i zapewne tłumnie zasili szeregi wspomnianych organizacji. Wzmocnić może się za to pozycja takich organizacji społecznych, jak LOK, Strzelec czy Sokół, gromadzących patriotycznie nastawioną młodzież.

 

5
Oceń (33 głosów)

 


Dobroni.pl poleca

 

Poprzyj projekt ustawy o broni i amunicji!!!! - opinie i komentarzeRedakcja
Bardzo prosimy o wspieranie projektu poprzez dopisywanie się w komentarzach do artykułu. (2009-09-20 00:00:00)
0


historyk
Popieram ten projekt - wreszcie ktos pomyślał o róznych grupach docelowych, mam nadzieję, że posłowie zrozumieją, iż ten projekt jest pomysłem wielkiej grupy społecznej. (2009-09-20 00:00:00)
0


cmentarze
Popieram - wreszcie muzea nie będą musiały niszczyć broni, co było karygodnym niszczeniem zabytków!!! (2009-09-20 00:00:00)
0


modelarz
Wreszcie coś ponad podziałami środowisk, może wreszcie będę mógł bez stresu kolekcjonować zdekowane karabiny. Panowie posłowie pozwólcie nam szkolić się w strzelectwie, bo skąd będziecie brali kandydatów do wojska? (2009-09-20 00:00:00)
0


Wrotycz
Szczyt marzeń taka ustawa, żeby tak udało się to przepchnąć.
Hyy ! chyba trzeba pójść i zamówić Msze w tej intencji. :) (2009-09-20 00:00:00)
0


akw
Bardziej niebezpiecznym od broni palnej jest samochód.A więc popieram ten projekt. (2009-09-20 00:00:00)
0


Grzesiek_-_
Popieram (2009-09-20 00:00:00)
0


Kosynier
Popieram - takie zmiany pozwolą ocalić sporo ciekawych eksponatów. (2009-09-20 00:00:00)
0


okejos
DLA MNIE TO BRZMI JAK BAŚŃ O ŻELAZNYM WILKU... OCZYWIŚCIE POPIERAM (2009-09-20 00:00:00)
0


Horhe
Zgodnie ze wszystkimi ustawami o ochronie zabytków każda rzecz w muzeum objęta jest ochroną konserwatorską, co za tym idzie pozbawianie jej cech bojowych powodowalo bezpowrotne niszczenie zabytku oraz pozbawienie jego użytkowych walorów jako zabytku techniki. Niestety pod naciskiem UB, MO, SB oraz specjalistów z Policji nadal długo bylo łamane prawo i broń wiercono. Największe straty poniosły muzea w czasie stanu wojennego. Wbrew prawu potraktowano ją wtedy jako bron, nie jako zabytki. Co do zaś czarnego prochu i broni na ten ładunek miotający, to w Niemczech mają na to dobry patent. Po jednodniowym szkoleniu i teście zdanym pozytywnie dostajesz Pulverpass, czyli paszport na proch. Kolega ma jasno wpisane w dwie rubryki: proch czarny strzelniczy 2kg, proch czarny artyleryjski 5kg. Takich zakupów na podstawie tego dokumentu mozna dokonać raz na miesiąc. Trzymamy kciuki za pozytywne i ludzkie zmiany oraz komentarze do ustawy, bo do tej co weszla w życie w 2005 roku do tej pory nie ma komentarzy!!! (2009-09-20 00:00:00)
0


D1ALER
Jestem jak najbardziej za! :) (2009-09-20 00:00:00)
0


miś
Oczywiście popieram.
Obowiązujące prawo jest niestety ułomne i wieloznaczne, a co najważniejsze - stoi często w sprzeczności z innymi państwami UE i zdrowym rozsądkiem.

Co prawda nie mam zbyt wielkich nadziei z uwagi na fobie i przesądy "statystycznego wyborcy", ale idea jest zacna.

"Guns don't kill people, people kill people..." (2009-09-20 00:00:00)
0


kondor44
Popieram! (2009-09-20 00:00:00)
0


AlexxG
Popieram,
AlexG (2009-09-20 00:00:00)
0


marcinwl
Popieram, gorąco popieram w całej rozciągłości. (2009-09-20 00:00:00)
0


Ghost
Jak większość jestem "Za":) (2009-09-20 00:00:00)
0


MAREKBZURA39
Oczywiście popieram !!! Jestem pasjonatem broni to by była szansa dla takich ludzi jak ja i wielu innych kolekcjonerów oraz ludzi którzy zajmują się rekonstrukcjami !!! POPIERAM !!!!!! (2009-09-20 00:00:00)
0


Horhe
img101.imageshack.us/i/pulverpassniemcy.jpg/
to link do ksera niemieckiego Pulverpass'u
Posta pisalem z głowy i nieco zaniżyłem niemieckie "minima" proporcjonalnie może kupić 5kg prochu na miesiąc do karabinu/pistoletu i 20kg do działa
Poza tym nasza "Róża 2" jest chyba najpopularniejszym prochem w Niemczech.
Co do zmian w ustawie,to jestem za, za i jeszcze raz za! (2009-09-20 00:00:00)
0


Bartlomiej
Ja również popieram tą inicjatywę!!! Mam nadzieję iż ustawa zostanie przyjęta. Pozdrawiam. (2009-09-20 00:00:00)
0


maciek_zagroba
Oczywiście ZA! (2009-09-20 00:00:00)
0


stawar
Jak najbardziej za ! (2009-09-20 00:00:00)
0


krzyhal
Oczywiście jestem za i w pełni popieram inicjatywę aby normalnych ludzi nie traktować jak przestępców.

pzdr (2009-09-20 00:00:00)
0


past
za Stowarzyszenie Historyczne Wielka Czerwona Jedynka (2009-09-20 00:00:00)
0


Andrzej
Jestem jak najbardziej za (2009-09-20 00:00:00)
0


Tylko1post
POPIERAM USTAWĘ !!! (2009-09-20 00:00:00)
0


Hindus
Popieram powyższy projekt "Ustawy o broni i amunicji" w całej rozciągłości - mam nadzieję, że uda się go przeforsować i dzięki temu u nas też będzie normalnie (przynajmniej w tym zakresie)!!! (2009-09-20 00:00:00)
0


konrad5667
Oczywiście popieram ustawę w 100% (2009-09-20 00:00:00)
0


QlixPSZ
Popieram (2009-09-20 00:00:00)
0


Fallout
To brzmi zbyt pięknie aby było prawdziwe...
Popieram całym sercem i mam szczerą nadzieję że ten projekt nie trafi do kosza. Jeszcze za wcześnie na chłodzenie szampana, ale już można go kupować :) (2009-09-20 00:00:00)
0


marcin 1984
Nie chce mi się wierzyć żeby ten ciemny i zabobonny lud który rządzi tym krajem przyjął ten projekt ale oczywiście POPIERAM!!! (2009-09-20 00:00:00)
0


Stary Kojot
Oczywiście, jestem "za"!!! (2009-09-20 00:00:00)
0


Stadler
Za. (2009-09-20 00:00:00)
0


Mario33
Za. (2009-09-20 00:00:00)
0


Blazej1648
Nareszcie! Wreszcie do kogoś dotarło, że jeśli dać obywatelowi do ręki widelec to ten nie zaczyna myśleć jak przy jego pomocy zamachnąć się na władzę ludową!

Ktoś w końcu odkrył, że muszkiet i pistolet skałkowy oraz mauzer na amunicję hukową średnio się nadają do napadów na banki, morderstw politycznych i porachunków mafijnych.

Popieram. (2009-09-20 00:00:00)
0


grzegorzmarciniak
popieram (2009-09-20 00:00:00)
0


Lookie
Popieram!! Może w końcu bedzie opłacało sie produkowac "rekonstruktorskie" wersje dawnej broni!! (2009-09-20 00:00:00)
0


Stygion
Popieram (2009-09-20 00:00:00)
0


użytkownik511
Popieram. (2009-09-20 00:00:00)
0


GOŁY
Oczywiście popieram ! (2009-09-20 00:00:00)
0


st wachmistrz
Popieram. Temat ważny i bardzo pilący.
Chciałbym tylko wiedzieć gdzie można się zapoznać z dokładnym
tekstem projektu ustawy.
To co zamieściła redakcja nie brzmi jak treść ustawy... trochę to amatorskie.
Oczywiście w niczym to nie umniejsza wagi idei.
Mam tylko nadzieje że w ślad za ustawą będą wydane interpretacje oraz
zarządzenia wykonawcze bo inaczej będzie to kolejna martwa ustawa...bubel.
Liczę też że ustawa nie ograniczy prawa tylko do jednego modelu
broni (Mauser wz. 29) bo koledzy rekonstruktorzy z innych epok będą mieli żal... :) (2009-09-20 00:00:00)
0


nomyss
W całej rozciągłości "za" (jakżeby inaczej zresztą ;) (2009-09-21 00:00:00)
0


Zabi12
Jak najbardziej popieram!!! (2009-09-21 00:00:00)
0


Nix
Jak najbardziej ZA! Oby tylko nie skończył jako projekt jedynie. (2009-09-21 00:00:00)
0


nietoperz
a gdzie mozna przeczytac OFICJALNY pełny tekst projektu zmian w brzmieniu Ustawy??? bo jak narazie to jedynie pobożne życzenia podpisane przez redakcję portalu i Fundację - żeby poprzeć imieniem i nazwiskiem treśc zmian warto było by przeczytać calość tekstu Ustawy to raz a dwa oczywiscie jestem za wprowadzeniem opisanych powyzej zmian, tylko , ze jako "optymistą z bagażem doświadczen"... wiem, ze w Ustawie o Broni i Amunicji , mozliwości zastosowania metody "lub czasopism" jest tyle, że nawet jak sie uda to nie do końca (2009-09-21 00:00:00)
0


Gohan
Oczywiście, podpisuję się pod tym rękami i nogami. (2009-09-21 00:00:00)
0


Redakcja
Oficjalny tekst projektu mamy nadzieję będzie dostępny już wkrótce, po posiedzeniu komisji. W związku z tym, że dochodzą autopoprawki nie chcemy publikować dokumentu, który w swoim założeniu może być niekompletny. Bez względu jednak na stan gotowości nie ulegną zmianie wymienione przez nas tezy w artykule, które opisują rzeczywiste zmiany w RP po wprowadzeniu nowej ustawy. (2009-09-21 00:00:00)
0


Redakcja
Acha i przykład z Mauserem wz. 29 jest tylko przykładem i nie ogranicza innych rodzajów broni hukowej dla rekonstruktorów! (2009-09-21 00:00:00)
0


wolfik1
Oczywiście jestem ZA. (2009-09-21 00:00:00)
0


ksiadz
Oczywiście żę jestem ZA tylko...... Każdy który się podpisał pod projektem na pewno potrafi posługiwać się bronią, bo ma z nią do czynienia na rekonstrukcjach od kilku lat, ale często się widuje ludzi którym by się chciało tą broń zabrać bo wyczyniają różne cuda. A dodatkowo koleś jeden z drugim mógł wczoraj latać na strzelnicy, a dziś pakuje do komory co mu tylko w łapy wpadnie.

A może się tylko czepiam bo od czterech dni rzucam palenie :)))) (2009-09-21 00:00:00)
0


janwierz
Oczywiscie jestem jak najbardziej za!! Moze wreszcie zapanuje normalnosc i prawo bedzie przestrzegane bez zbednej goliwosci w egzekwowaniu! Mam pozwolenie na gazowke i ciarki mnie przechodza gdy pomysle,ze w przyszlym roku powtornie bede przechodzil znowu "gimnastyke" uaktywujace te pozwolenie.... (2009-09-21 00:00:00)
0


użytkownik1476
O takiej ustawie o " broni i amunicji " marzyłem już od dawna..... W 100 % JESTEM ZA !!! (2009-09-21 00:00:00)
0


lechu
Popieram! (2009-09-21 00:00:00)
0


Krecik2002
Popieram, chociaz to zbyt piekne zeby bylo prawdziwe... (2009-09-21 00:00:00)
0


danmal2777
Dla mnie bomba gdzie się mam podpisać (2009-09-21 00:00:00)
0


kruszyna
Popieram całkowicie projekt nowej ustawy.Przez wiele lat pracowałem z bronią służbową,jestem polującym myśliwym,posiadam legalna broń sportową i czarnoprochową-I NADAL-czuję się jak potencjqalny przestępca czy terrorysta.Mam nadzieję że ta ustawa to zmieni. (2009-09-21 00:00:00)
0


Cieszyniak
ZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2009-09-21 00:00:00)
0


shador
No w końcu widać światełko w tunelu.
Popieram wszystkimi kończynami !!!

pozdrawiam (2009-09-21 00:00:00)
0


Yuri
za (2009-09-21 00:00:00)
0


Bombardman
Popieram pod każdym względem,ale wydaje mi się że to walka z wiatrakami.Nasz rząd nigdy nie zgodzi się na taką ustawę. (2009-09-21 00:00:00)
0


FudexFilm
jak najbardziej popieram i jestem za. (2009-09-21 00:00:00)
0


marc03pol
Jestem stanowczo za!!! (2009-09-21 00:00:00)
0


mark67
Oczywiście że jestem za. Krok w stronę normalnego w traktowaniu obywateli tego kraju zawsze jest godny poparcia. (2009-09-21 00:00:00)
0


Ślizgi
jak najbardziej popieram (2009-09-21 00:00:00)
0


Limier
Popieram
(2009-09-21 00:00:00)
0


Ataman
To brzmi jak bajka - JESTEM OCZYWIŚCIE ZA !!! (2009-09-21 00:00:00)
0


OwcavonKozic
Popieram! (2009-09-21 00:00:00)
0


Dave1976
Oczywiście pełne poparcie - jak ustawa wejdzie statystyki padną :) (2009-09-21 00:00:00)
0


cezar11pu
Całkowicie popieram,tylko za piękne żeby było prawdziwe!!!! (2009-09-21 00:00:00)
0


kudlaty
popieram,chociaż jest to za piekne (2009-09-21 00:00:00)
0


stary1skc
Oczywiście POPIERAM !!! (2009-09-21 00:00:00)
0


Pogo
To i ja popieram! (2009-09-21 00:00:00)
0


yanik3
POPIERAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moze w koncu panstwo stanie sie troche bardziej przyjazne obywatelom... (2009-09-21 00:00:00)
0


Chrystian
Jestem za, ale brakuje mi tutaj jednej rzeczy. Mianowicie repliki kusz produkcja i posiadanie. Jak już ustawę zmieniać to porządnie co by nam pod górkę nie było. (2009-09-21 00:00:00)
0


Nicolaus Drexler
Oczywiście popieram na 100 procent. Spełniło by się moje najskrytsze marzenie.
Jestem za. (2009-09-21 00:00:00)
0


Matias
Tak jak wszysycy popieram ! (2009-09-21 00:00:00)
0


kurtwegner
POPIERAM !!!! (2009-09-21 00:00:00)
0


carmelo1
super sprawa popieram>>>>>> (2009-09-21 00:00:00)
0


Kropidło
Proch: Pół kilograma prochu jako ilość maksymalna do jednorazowego (?) nabycia to ilość arbitralna. Rozumiem, że nie wypływa z żadnej analizy. Ilość równie arbitralna jak np. 1001 g lub 2001g. Proponowanie takiej ilości stanowi de facto propozycje ograniczenia nabywania prochu w Polsce. O ile obecnie de iure można w Polsce nabywać i posiadać proch czarny jako amunicję do legalnie posiadanej broni (vide niedawny wyrok sądu w Olsztynie, lub też opinie samej Komendy Głównej, które jakkolwiek znaczenia w interpretacji prawa nie mają to ilustrują podejście policji, które na pocz. obowiązywania ustawy, w 2004 r. było "legalistyczne", potem się zmieniło i nastąpiły szykany wobec _sprzedawców_ - opinia publikowana w numerze "Strzału" z pocz. 2004 r. ), to przyjęcie ilości 500g będzie krokiem wstecz.

Inaczej mówiąc: ograniczenia posiadania prochu w Polsce teraz wynikają z działań policji skierowanych przeciw sprzedawcom a nie nabywcom/użytkownikom. Ci mogą legalnie nabywać i użytkować proch lecz policja przez naciski na koncesjonowanych sprzedawców im taką możliwość ogranicza lecz nie znosi.

To jest projekt. Pamiętajmy, że policja przygotowuje/przygotowała swój projekt. (2009-09-21 00:00:00)
0


szeregowy-sztuk
Oczywiście za! W końcu zrozumiano problem rekonstruktorów i kolekcjonerów ;D (2009-09-21 00:00:00)
0


kamil1
POPIERAM ! (2009-09-21 00:00:00)
0


dudzin
Popieram w 100%. Choć jak znam życie, po obróbce ustawy przez prawników okaże się, że ustawa nie wygląda już tak różowo. (2009-09-21 00:00:00)
0


Jakub Chowaniec
Witam wszystkich. Najprawdopodobniej Nasze mażenia nareszcie się spełnią :) Projekt popieramw 100%. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich tych którzy o te prawa walczyli oraz wszystkich kolekcjonerów i miłośników militarii (2009-09-21 00:00:00)
0


kuczman
W pelni popieram! (2009-09-21 00:00:00)
0


konrad72
POPIERAM, JAK NAJBARDZIEJ! (2009-09-21 00:00:00)
0


Foox
I ja jestem jak najbardziej ZA! (2009-09-21 00:00:00)
0


luke
i ja (2009-09-21 00:00:00)
0


LolE
Znając nasz 'rząd' to i tak te poprawki nie przejdą... Jednak jestem jak najbardziej na tak:) (2009-09-21 00:00:00)
0


aligator
oczywiście popieram (2009-09-21 00:00:00)
0


Patriko14dh
popieram!! :) (2009-09-21 00:00:00)
0


ZELT
Popieram zmiany w ustawie, nie jesteśmy narodem drugiej kategorii i rządzący powinni wreszcie to zrozumieć. Słyszałem już opinie ze strony przedstawicieli władzy, że Polacy jeszcze nie dojrzali, dość tych bzdur, nie jesteśmy outsiderami w Europie. (2009-09-21 00:00:00)
0


robert-m
Popieram (2009-09-21 00:00:00)
0


anwarter
Brzmi to zbyt pięknie, aby było prawdziwe, ale oczywiście popieram na 100%!!! (2009-09-21 00:00:00)
0


ikari6
Popieram , duży krok do przodu :) (2009-09-21 00:00:00)
0


Schrek
Popieram! (2009-09-21 00:00:00)
0


człowiek-kilof
Zdecydowanie popieram i jednocześnie mam nadzieję że i ten projekt nie zakończy swojego żywota w biurku jakiegoś urzędasa pacyfisty. (2009-09-21 00:00:00)
0


von Munchhausen
Ten projekt ma szanse umieścić Polskę w gronie państw cywilizowanych, gdzie zdrowy psychicznie i nie karany obywatel nie jest traktowany jak potencjalny terrorysta lub inny przestępca. Mam nadzieję, że po wprowadzeniu dobrego prawa zacznie zanikać wśród policjantów myślenie rodem z MO i SB. Warto sięgnąć tu do sprawdzonych wzorców naszych południowych sąsiadów, Czechów i Słowaków, gdzie dostęp do broni palnej jest bardzo łatwy, strzelectwo bardzo rozpowszechnione, a cywilny rynek utrzymuje w znakomitej kondycji tamtejsze zakłady zbrojeniowe. (2009-09-21 00:00:00)
0


Wilga
Oczywiście również jestem ''za'' :) (2009-09-21 00:00:00)
0


bww
Popieram. (2009-09-21 00:00:00)
0


Proboszcz
I ja popieram (2009-09-21 00:00:00)
0


Smrek
Miejmy nadzieję że ta ustawa przejdzie... Byłoby wspaniale. Nareszcie powrot do normalności! (2009-09-21 00:00:00)
0


witold.w1
Popieram. Czas zacząć dążyć do normalności. (2009-09-21 00:00:00)
0


TomB_99
Jak najbardziej POPIERAM może wreszcie w tym kraju będą normalne przepisy a nie zmuszające ludzi do nonsensów (2009-09-21 00:00:00)
0


Hartmann39
bezwzglednie za ta ustawa umozliwi rekonstruktorom milowy krok naprzod (2009-09-21 00:00:00)
0


Chrystian
I jaszcze raz i jeszcze głośniej: JEŚLI W TYM PROJEKCIE ZAPOMNI SIĘ O KUSZACH, TO DALEJ REKONSTRUKTORZY BĘDĄ MIELI POD GÓRKĘ... NIE ZAPOMNIJCIE O TYM... (2009-09-21 00:00:00)
0


Damiano93
Skoro tak to ja również popieram ten projekt. (2009-09-21 00:00:00)
0


mauser23
POPIERAM. (2009-09-21 00:00:00)
0


mmmdom3
Ciekawe i warte uwagi ale pamietam wypowiedzi przedstawicieli PO .......... (2009-09-21 00:00:00)
0


Bartosz123
Brzmi zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, ale z całego serca popieram. (2009-09-21 00:00:00)
0


mauser
Popieram (2009-09-21 00:00:00)
0


FALKO
Wreszcie będzie można obejrzeć ciekawostki--nie pod stołem.Popieram! (2009-09-21 00:00:00)
0


użytkownik1277
Halo halo, panowie....czy to nie jest zbyt porywczy entuzjazm? Ja nie kryję się ze zdaniem, iż jestem przeciwko powszechnemu i niczym nieograniczonemu dostępowi do broni. Rekonstrukcja nie uzasadnia posiadania broni palnej na własny użytek, a przynajmniej nigdy nie powinna być podstawą do posiadania broni. Rozumiem, że każdy chciałby posiadać własnego "Mausera" ale czy za cenę swego bezpieczeństwa? Zorientowani i trzeźwo myślący wiedzą o czym mówię (bo zaraz z pewnością zostanę "zbesztany"). Pozdr. (2009-09-21 00:00:00)
0


stabro
Popieram.

Projekt zakłada, że niemal powszechny byłby dostęp do niektórych rodzajów broni sportowej, strzelb na śrut, wiatrówek i pistoletów gazowych. Pozwolenie na broń takiego typu otrzymywałby każdy polski obywatel powyżej 21 roku życia, pod warunkiem, że jest zdrowy psychicznie i nie był karany za popełnienie określonych rodzajów przestępstw.Pozwolenie wydawałby wójt, burmistrz lub prezydent miasta. By dostać zgodę na posiadanie bardziej niebezpiecznych rodzajów broni, chętny musiałby zdać specjalny egzamin.Obecnie pozwolenia przyznaje policja. Zdaniem autorów projektu, decyzje są podejmowane zupełnie uznaniowo. - Policjanci kierują się własnymi interpretacjami. W efekcie identyczne wnioski są załatwiane w różny sposób, w zależności od tego, do której trafią komendy - mówi Jarosław Lewandowski z Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, współautor projektu ustawy.Poza tym starając się o pozwolenie trzeba wykazać, w jakim celu broń będzie używana. Dochodzi do absurdów, przykładowo osoba, której odmówiono pozwolenia na karabinek w celach sportowych, jednocześnie pracuje jako ochroniarz i z pistoletem maszynowym ochrania konwój z pieniędzmi - dodaje. (2009-09-21 00:00:00)
0


slupski1
No brawo, może jednak tych, na których głosowałem jednak mogę zacząć podejrzewać o posiadanie szarych komórek niekoniecznie ukierunkowanych na polityczne brednie i własne interesy. Jeśli chodi o myśl Jankesa to trochę ma racji, ale wg mnie idiotów Ci u nas dostatek. Jak widziałem u pewnego pana mechanika produkcję pojazdów z zachodu, gdy wspawuje podłużnice po przecięciu od innego pojazdu i inną wesołą twórczość na ramie nośnej, to dopiero się zastanawiam, czy nie popełniam przestępstwa nie zgłaszając zagrożenia dla życia innych ludzi ( choćby grupy dzieci przechodzącej przez pasy, bo taki pojazd przy hamowaniu rozlezie się na dwie części). Dlatego też jestem za, mając w pamięci szereg wspomnień osób, które bezpowrotnie straciły przepiękne zbiory w piecu hutniczym ( no nie wszystkie, bo niektóre egzemplarze chłopaki z grupy dochodzeniowej zachowały dla siebie ( i tu przynajmniej chwała przez łzy, że coś zostanie dla potomności). Nie rozumiem tylko pojęcia "gromadzenie wykopanych znalezisk"? Jak się toto np kupi na bazarku podczas rekonstrukcji to już będzie paserstwo i zbieranie? (2009-09-21 00:00:00)
0


Kanonier
Popieram.
Ksiądz nie będzie palił ?!? .... niemożliwe ..... :-) (2009-09-22 00:00:00)
0


molesiejuk
Ja również POPIERAM! (2009-09-22 00:00:00)
0


olo
Popieram nowelizację !!!!! jeżeli rządząca PO się zdecyduje i przede wszystkim media nie zaatakują brutalnie - (bo z tym trzeba się liczyć) to jest szansa.
Bardzo ważne jest poparcie środowisk - fundacji , stowarzyszeń i innych.
Arkadiusz Czartoryski Poseł na Sejm RP - klub PiS - www.dywizjaxw.pl (2009-09-22 00:00:00)
0


darda
Założenia projektu nowej ustawy wyglądają sensownie i z pełnym przekonaniem je popieram.

(2009-09-22 00:00:00)
0


janiszewski
Całkowite poparcie, słuszna idea i projekt ale jak znam nasz radosny kraj to będzie zgodnie z zasadą papier cierpliwy jest...... a nam rekonstruktorom pozostanie badziewny alu- mauser. Brawo dla księdza , postanowienie godne celibatu : - )) (2009-09-22 00:00:00)
0


Renald
Popieram, chociaż data graniczna dla broni historycznej - 1870, jest równie zasadna jak obecne 1850. Cóż, widocznie w gronie osób opracowujących ten projekt ustawy zabrakło kogoś posiadającego wiedzę temat dziewiętnastowiecznych karabinów powtarzalnych.
A w Czechach, czy na Słowacji... Szkoda gadać. (2009-09-22 00:00:00)
0


Shigella
Popieram !!! (2009-09-22 00:00:00)
0


Tsenre
Popieram (2009-09-22 00:00:00)
0


polszak
Popieram ten projekt ustawy. (2009-09-22 00:00:00)
0


-wojtas1000-
Popieram w 100% popieram!!! (2009-09-22 00:00:00)
0


skolcio
POPIERAM (2009-09-22 00:00:00)
0


Gudi
POPIERAM!!! (2009-09-22 00:00:00)
0


prus
Popieram,mam tylko nadzieje, że nie będzie to tylko zbiór projektów ustaw bez pokrycia ,a głos narodu to fikcja (2009-09-22 00:00:00)
0


Robert
POPIERAM........... (2009-09-22 00:00:00)
0


Dorma35
Super !! Może nareszcie zacznie być normalnie.Myślę, że wszyscy na tym skorzystają :) (2009-09-22 00:00:00)
0


wycior2
popieram!!! (2009-09-22 00:00:00)
0


darpoj
popieram.i mam nadzieję że to przejdzie...pozdrawiam wszystkich forumiczów (2009-09-22 00:00:00)
0


bassista
Popieram (2009-09-22 00:00:00)
0


janwierz
Wszystkie powyzsze komentarze i poparcie dla zmiany dotychczasowej ustawy o broni na ew. zmiane ciezko bedzie liczyc!!!! Dzisiaj wlasnie stary dziadyga, oszolom uzyl broni pozbawiajac zycia i ranil kilka osob!/ sprawy majatkowe/ Zabojca -wiek 74 lata... (2009-09-23 00:00:00)
0


szczeniak74
Popieram- jako rekonstruktor uważam że taka forma ustawy obejmująca broń hukową to jest wreszcie krok ku prawu europejskiemu. (2009-09-23 00:00:00)
0


elmijakke
POPIERAM! (2009-09-23 00:00:00)
0


Yosarian71
Gdyby ustawa w takiej formie (szczególnie pod kątem rekonstruktorów) została uchwalona, byłby to ogromny krok w kierunku normalizacji i dopasowania tego przepisu do przepisów obowiązujących w innych krajach UE.
Popieram w całej rozciągłości. (2009-09-23 00:00:00)
0


zibi
POPIERAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2009-09-23 00:00:00)
0


krzy2006
Zdecydowanie popieram. (2009-09-23 00:00:00)
0


Panzersturmpionier
Popieram i jestem jak najbardziej za, oby było nas jak najwięcej :) aby ustawa przeszła potrzeba nas 100 tys (2009-09-23 00:00:00)
0


Przemyslaw
Wspaniałe rozwiązania !!!
Niestety doświadczenie życiowe i ogrom twardogłowych głupców o mentalności HomoSovieticusa na najwyższych szczeblach władzy państwowej każe przypuszczać, że tak nowatorskie rozwiązania "nie przejdą" ...

Kibicuję choć nie wierzę zbytnio w sukces.
(2009-09-23 00:00:00)
0


belter
tak! (2009-09-24 00:00:00)
0


Robert S
Oczywiście - jestem z poparciem!
Oczekując pełnego tekstu ustawy! (2009-09-25 00:00:00)
0


Suli
Popieram. (2009-09-25 00:00:00)
0


Reveal
Popieram w pełni i trzymam kciuki za sukces! (2009-09-25 00:00:00)
0


endriu
popieram (2009-09-26 00:00:00)
0


raul69
oczywiscie również popieram projekt tej ustawy (2009-09-26 00:00:00)
0


użytkownik2992
Popieram! (2009-09-26 00:00:00)
0


użytkownik2309
Bardzo dobry projekt-popieram ! (2009-09-27 00:00:00)
0


Bolo
Popieram.Może wrescie ktoś władny tam sie znajdzie i zrobi z tym pożądek. (2009-09-27 00:00:00)
0


Greywolf
Jak najbardziej jestem "ZA" :) (2009-09-27 00:00:00)
0


WachmistrzKOP
Popieram. Tak powinno tworzyć się prawo, zaczynając od ludzi, których ma dotyczyć, a nie z wysokości ławy sejmowej. (2009-09-28 00:00:00)
0


radkovsky77
wrescie zmiany, które nie pozwolą niszczyć zabytków i z rdugirj strony uatrakcyjnią rekonstrukcje (2009-09-29 00:00:00)
0


max
popieram ! może wreszcie to prawo znormalnieje
(2009-09-30 00:00:00)
0


zdziss15
Jestem Za ! (2009-09-30 00:00:00)
0


mikimi2
W końcu coś zaczyna się zmieniac!Jestem za! (2009-10-01 00:00:00)
0


prawdziwytomasz
Popieram (2009-10-02 00:00:00)
0


papamajor
W pełni popieram, zwłaszcza, że pierwszy wypadek z bronią to był wtedy jak naszemu pradziadowi kamień z procy spadł na odcisk. (2009-10-04 00:00:00)
0


spz kurz
Popieram ! (2009-10-04 00:00:00)
0


Michal-01
Popieram! (2009-10-04 00:00:00)
0


kessel
Jak najbardziej ZA !!!!!!!!!!! (2009-10-06 00:00:00)
0


parwiz
Jestem dobrej myśli ,będzie dobrze. (2009-10-07 00:00:00)
0


byku
POPIERAM! (2009-10-10 00:00:00)
0


militar
To piękne , ale czy słowa prawem się stanie......oby . JESTEM ZA. (2009-10-10 00:00:00)
0


Posterunkowy
Nareszcie coś się ruszyło, popieram ten projekt :)

pytanie tylko jak dokładnie z tą bronią dla rekonstruktorów ..hukowa npa kal 9mm była dotychczas uznawana za broń gazową ..czy to oznacza, że rekonstruktor bedzie mógł prywatnie posiadać bez zezwolenia tzw "broń gazową" ? (2009-10-11 00:00:00)
0


sierzant
Popieram w całej okazałości ustawę o ile wejdzie ona w życie,w końcu bedziemy chociaż w tej kwestii cywilizowanym krajem. (2009-10-14 00:00:00)
0


kijanka
Popieram !!! (2009-10-19 00:00:00)
0


Michal Smolinski
A co z kuszami? To dla wielu też istotna sprawa. (2009-10-21 00:00:00)
0


cristofer1991
jeśli to coś pomoże to oczywiście jestem za zliberalizowanym dostępie do broni!!! (2009-11-10 00:00:00)
0


hoower
Oczywiscie popieram ten projekt. Mam nadzieję ze przyczyni się on do stworzenia społeczeństwa w pełni obywatelskiego, podniesie poziom kultury posługiwania się bronią jak i pokaże wszelkiej masci zacofanym lewakom i innym ubekom, że czas zamordyzmu mija. Do broni !!!! (2009-11-12 00:00:00)
0


JaRost
Popieram (2009-11-16 00:00:00)
0


saper Kuba
Popieram!!! (2009-11-28 00:00:00)
0


janwierz
Widać, ze jednak na "Gdyby babcia"..... się zakończyło..... (2009-12-13 00:00:00)
0


Rudon
W końcu może obudzą się i nie będzie polowań na czarownice w stylu amerykańskim.Kolekcjonerzy odetchną z ulgą,posiadacze w sumie deko broni również.Bardzo dobrze,że ktoś pomyślał o rekonstrukcjach historycznych.Większość lub wszyscy kupują sprzęt typu sprężyna,ASG na lulki i elektryki ponosząc olbrzymie koszty co w naszym wyobrażeniu jest chore.Chwała tym co błysnęli mądrością.Popieram na 100% i pozdrawiam. (2009-12-13 00:00:00)
0


Habicht
Oby jak najprędzej- bardzooo za (2009-12-15 00:00:00)
0


szarkan
jestam jak najbardziej za. (2009-12-15 00:00:00)
0


HONZO25

Jestem za ,ale nie we wszystkich punktach.Nie powinno otrzymywac sie pozwolenia na broń na zasadzie zachcianki.Powinien byc podany jakich konkretny powód,np potencjalna ochrona domu .W takim układzie powinna być to broń tzw obiektowa,której nie wolno wynosić poza teren posiadłości.Również wiek wydaje sie tutaj trochę za niski.Młodzi ludzie często sa impulsywni,podejmuja zbyt duże ryzyko-które w tej sytuacji nie jest wskazane.Myslę,że 35 lat jest wiekeim odpowiednim.Do 35 roku może posiadać broń gazową ,a w mierę doświadczenia inną.


Rzeczywiście jest problem ze strzelnicami.Ale jak pojawi się rynek-pojawią sie strzelnice,na których można bedzie sobie postrzelać.Rygorystycznie kontrolowany powinien być sposób przechowywania broni-w kasie autoryzowanej z podwójnym zamkiem.


Przepisy powinny być podobne do niemieckich,które z powodzeniem funkcjonują.

(2009-12-16 00:00:00)
0


mauser98k
Wszystko to brzmi jak piękna bajka,niestety jestem w tym przypadku pesymistą i nie wierze że to przejdzie.Jednak trzeba próbować bo może coś uda się w tym temacie zmienić.Podziękowania za te próby (2009-12-16 00:00:00)
0


janwierz
Dobre, alem się uśmiał....  Zamiar ten sam znaczy się  "przepchniecie"  projektu ustawy o dostępie broni dla "Kowalskiego" I znowu widzę tak zwane "marne szanse"... Tak na marginesie : co by bylo gdyby oszolomy ,ktore  z pneumatykow "ćwiczą" ostrzeliwując Komunikacje Miejskie- dorwali się do broni palnej?? Kto podpisze się pod tak ryzykownym działaniem? Posiadam pozwolenie , ale prędzej je utracę niż "Kowalski" uzyska... (2009-12-17 00:00:00)
0


KowalGD

Popieram w całej rozciągłości!!!!

Mam nadzieję, że to wejdzie.

(2010-01-03 00:00:00)
0


bergahorn
Jestem za ty w całej rozciągłości :) (2010-01-05 00:00:00)
0


ScreamingEagle
ja bardzo popieram!!!!! Państwo powinno zaakceptować tą ustawę bo Rekonstrukcja Historyczna jest bardzo ważna nie można zapominać o historii a rekonstrukcja z bronią na ślepaki będzie jeszcze lepsza ! :))))) (2010-01-11 00:00:00)
0


Czapajew231
Nic dodać-nic ująć.100% poparcie. (2010-01-16 00:00:00)
0


maaatys
Pomysł świetny. Jestem jak najbardziej za (2010-01-20 00:00:00)
0


Bajbars
Popieram! Wreszcie jakieś normalne rozwiązania. Jak by dorzucili broń czarnoprochową do kategorii D oraz ilość prochu ile się zechce to już by było prawie idealnie (poza pewnymi błędami). (2010-01-24 00:00:00)
0


Winokurow
Popieram! Czas najwyższy na normalne prawo. (2010-02-01 00:00:00)
0


Kniprode
Popieram ustawę - sprzeciwiam się natomiast ustawie którą chcą wprowadzić milicjańci (nie nazywam ich policjantami bo na taką nazwę będą pracować jeszcze 100 lat) - czarny proch jest materiałem miotającym a nie wybuchowym , a wykonywanie replik broni sprzed 1850 r. z materiałów identycznycj jak w epoce jest kwintesencją arcygłupoty - ten milicjamt króry to wymyślił miał chyba trepanację czaszki a w czasie tej operacji wsadzono mu do łepetymy krowie łajno. (2010-02-04 00:00:00)
0


tomek197718
Jestem za tym aby był swobodny dostęp do broni sportowej ( np:kbks). A broń palna? no cóż nie chciał bym aby każdy miał do niej dostęp chyba że po naprawdę zaawansowanym wywiadzie, badaniach itp. Jednym słowem,ostrzej niż jest w nowym projekcie. Tomek. (2010-02-12 00:00:00)
0


Wojcieszka
Uważam, że ustawa w takim kształcie na pewno nie zaszkodzi praworządnym obywatelom, a ponadto jak nie trudno zauważyć zwiększy wpływy do kasy państwa. Jak najbardziej jestem za. (2010-02-12 00:00:00)
0


robert68
popieram starania posłów o nową ustawę o broni,BANDZIORY bron już posiadają. (2010-02-23 00:00:00)
0


Sigwardl
popieramy ! (2010-02-23 00:00:00)
0


Mati1007
W pełni popieram (2010-02-26 00:00:00)
0


Mati1007
 Popieram raz jeszcze tym razem w imię wujka (2010-02-27 00:00:00)
0


gumol75
W pełni popieram projekt Pana posła Czumy i uważam, że obowiązująca ustawa została wprowadzona przez starych komunistów, którzy zresztą broniąc dostępu do broni w wiekszości sami ją posiadają. (2010-02-27 00:00:00)
0


Bandi
Jako kolekcjoner i osoba legalnie posiadająca broń palną popieram zaproponowana nowelizację, która wreszcie zbliża nas do przepisów obowiązujących w UE. A swoją drogą ciekawe co nasz Sejm z tego zrobi ?! (2010-03-25 00:00:00)
0


Arek1975
To jak z ta ustawa o broni czarnoprochowej trzeba bedzie rejestrowac by dalej posiadac i móc chodzic na strzelnice? (2010-04-14 00:00:00)
0


Konrad398
Popieram projekt w całej rozciągłości i mam szczerą nadzieje że przejdzie w sejmie  (2010-04-26 00:00:00)
0


Barracuda80
Brawo! Popieram, mam nadzieję, że nasze Państwo stanie się pod tym względem nowocześniejsze, że będzie większe zaufanie do obywatela. Mamy prawo do obrony naszych rodzin i domów. Nie może być tak, że napakowane dresy terroryzują osiedla, autobusy i tramwaje. Zmiany w ustawie=większy respekt przed przeciętnym obywatelem na ulicy. Popieram! (2010-05-11 00:00:00)
0


wislaw33
I ja popieram (2010-05-15 00:00:00)
0


Mateucjusz

Deklaruję pełne poparcie!

(2010-05-18 00:00:00)
0


majster1939
Popieram w 100 % (2010-06-14 00:00:00)
0


maciej97
100% poparcia (2010-07-17 00:00:00)
0


kamilk224
popieram!! (2010-08-03 00:00:00)
0


dzikichomik
Jestem też za, chociaż mam pewne obawy...

Nie do końca jest dla mnie zrozumiałe to sformułowanie o ludziach posiadających nielegalnie broń, czyli co... Każdy szary obywatel może w takiej sytuacji iść do sklepu, kupić sobie broń krótką, zanieść do domu i trzymać w szafie bez żadnych pozwoleń???

A jak tutaj rozróżnić rekonstruktora od szarego człowieka z ulicy?
Jak to się ma do tego. Zapewne każdy z nas by chętnie posiadał na własny użytek jakiś pistolet, karabin, karabinek... No i teraz rodzi się pytanie, jak to niby ta ustawa dokładniej określa "posiadanie przez rekonstruktora" kim będzie tak naprawdę w myśl tej ustawy "rekonstruktorem", czyli jak jakiś młodszy pełnoletni człowiek kupi sobie mundur z Wojny w Wietnamie, to przysługuje mu możliwość zakupienia Colta 1911? i to bez żadnych badań?

Jako poważny człowiek jestem za, ale co w takiej sytuacji jak się dostanie taka broń w niepowołane ręce rozochoconej młodzieży? (2010-08-26 00:00:00)
0


dzikichomik
"Rekonstruktorzy => dla
nich zmiany też będą miały fundamentalny charakter: będą mogli mieć
broń hukową, także taką strzelającą seriami, na naboje dowolnego rodzaju
i kalibru (byle były to naboje ślepe); będą też mogli posiadać (na
warunkach ogólnych) prawdziwą broń, zgodną z ich rekonstrukcyjnymi
pasjami – czyli będą mogli mieć prawdziwego Mausera wz.29 i strzelać z
niego na strzelnicy, a także drugiego Mausera wz.29 na ślepaki do
legalnego strzelania podczas rekonstrukcji."

Teraz pytanie numer dwa. Czym jest broń hukowa? Jak wiadomo, zgodnie z prawem polskim, można posiadać bez zezwolenia broń hukową tzw. straszak lub pistolet startowy na naboje kalibru 6mm (long i short), nie spotkałem się jeszcze nigdy z takimi replikami strzelającymi seriami...
Jest też 9mm, ale z racji takiej, że można wystrzelić z niego pocisk gazowy, nie można jej posiadać bez zezwolenia na broń gazową.
(2010-08-26 00:00:00)
0


TKHB
Popieram pełnym sercem! (2010-12-07 00:00:00)
0


Hades
Popieram! (2010-12-08 00:00:00)
0


lisowszczyk
Popieram. (2011-01-29 00:00:00)
0


mike-sbs
Popieram !!!
(2014-01-04 00:00:00)
0


Mozets

Co tam nowego z ustawą. Minęło prawie 5 lat.


(2014-04-16 00:00:00)
0

skomentuj ten artykuł