Nowy Ceremoniał Wojskowy - ceremonie

/ 2 komentarzy

Ceremoniał Wojskowy

„Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest kodeksem
postępowania oraz zbiorem zasad i form, określających zespołowe i indywidualne
zachowanie żołnierzy oraz osób cywilnych biorących udział w uroczystościach
państwowych, wojskowych oraz o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym
lub religijnym, organizowanych z udziałem wojskowej asysty honorowej.
Prezentuje on przebieg uroczystości organizowanych zgodnie z polską
tradycją, zwyczajami i wymogami protokołu dyplomatycznego, ujednolica zasady
ich organizacji oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie z uwzględnieniem
przepisów zawartych w regulaminach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Określa charakter tych uroczystości, wskazuje i systematyzuje sposoby ich
organizowania i prowadzenia oraz nadaje im jednolitą formę organizacyjną.
Zawiera także głębokie treści patriotyczne, nawiązujące do chlubnych,
wielowiekowych tradycji oręża polskiego, stanowiąc ważny czynnik kształtujący
postawy żołnierzy. Odgrywa ważną rolę w wychowaniu patriotycznym oraz szkoleniu
wojskowym, jednoczy środowisko żołnierskie oraz umacnia poczucie więzi wojska ze
społeczeństwem.


„Ceremoniał Wojskowy …” nie ustala w sposób arbitralny wszystkich
szczegółów organizowanych uroczystości. W uzasadnionych przypadkach ich
organizatorzy, w uzgodnieniu z dowódcą, który wystawia wojskową asystę honorową,
mogą wprowadzić zmiany wynikające przede wszystkim ze specyfiki jednostki
(instytucji) wojskowej, miejsca i okoliczności realizowanych uroczystości,
wykonywanych zadań szkoleniowych oraz możliwości i posiadanych środków.
Zmiany te nie mogą być jednak sprzeczne z ogólnymi postanowieniami niniejszego
dokumentu oraz regulaminów obowiązujących w SZ RP.
Opisuje przebieg uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej, która
może występować w zróżnicowanym składzie w zależności od charakteru
uroczystości, miejsca jej przebiegu oraz rangi.


W „Ceremoniale Wojskowym …” zaprezentowano uroczystości, które nie były
przedstawiane w poprzedniej jego edycji z 1995 r., a pojawiły się w wyniku zmian
zachodzących w SZ RP. Do takich należą m.in. przedsięwzięcia realizowane
w nowopowstałych strukturach organizacyjnych SZ RP, Polskich Kontyngentach
Wojskowych wykonujących misje wojskowe poza granicami państwa, udział
Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego w eskortach i asystach honorowych oraz
nowe formy ceremonii związanych z wyróżnieniami zbiorowymi i indywidualnymi.
Opracowanie zawiera szczegółowy przebieg wybranych uroczystości, a także
czynności wykonywane przez wojskową asystę honorową. Ponadto umieszczono
w nim zdjęcia prezentujące chwyty bronią używaną przez kompanię honorową,
wybrane sposoby ustawienia wojskowej asysty honorowej, schematy jej usytuowania
podczas ceremonii, projekty scenariuszy uroczystości, kolejność ustawienia delegacji
podczas składania wieńców i wiązanek. Materiały te mogą być przydatne dla
organizatorów uroczystości.


Do części drukowanej dołączono płytę DVD, zawierającą wersję elektroniczną
ceremoniału, nagrania dźwiękowe hymnów, marszów i sygnałów wojskowych oraz
nuty sygnałów i haseł, które są najczęściej używane podczas uroczystości.
Opracowanie znowelizowanego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej” jest następstwem zmian, jakie zaszły w funkcjonowaniu
SZ RP w warunkach armii zawodowej oraz ich profesjonalizacji.


Dokumenty te pobrać można tutaj:

http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/14487/Ceremonia%B3%20Wojskowy%20Si%B3%20Zbrojnych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.html

Źródło:


Departament Wychowania i Promocji Obronności

 

4.5
Oceń (11 głosów)

 


Dobroni.pl poleca

 

Nowy Ceremoniał Wojskowy - ceremonie - opinie i komentarzedarda
Pozwoliłem sobie założyć na naszym Forum wątek dotyczący pewnych wątpliwości związanych z nowym Ceremoniałem Wojskowym;
http://forum.dobroni.pl/f,nowy-ceremonial-wojskowy,1762,0.html (2010-02-11 00:00:00)
0


lisowszczyk
Słuszny watek, dobry temat. Znając realia sztabowe w WP być może nad nową strategia ( ceremonią ) pracował cały sztab generałów, kapelanów, pracowników cywilnych, różnej maści ekspertów. Wykonano tysiące ekspertyz. Wydano miliony budżetowych złotówek, posypały się awanse, ordery i nagrody. Coraz bardziej odchudzana ze stanu etatowego armia , osiągnie wielkość batalionu ( samych generałów już jest ich 140
 ), którzy to w ramach nowej ceremonii będą paradować np. po boiskach szkolnych.
Poprzednim strategicznym pomysłem był tzw NSR .
Dla porównania sąsiadująca Białoruś ( 10.5 mln obywateli ) posiada 1800 czołgów to jest 2 razy więcej niż WP.  Tak niewątpliwie nowa ceremonia jest najbardziej potrzebną i chyba jedyna doktryna jakiej potrzebuje gabinetowo-sztabowe WP
(2011-02-04 00:00:00)
0

skomentuj ten artykuł