DANUTA SĘDZIKÓWNA (INKA)-sanitariuszka 5 Brygady Wileńskiej AK

/ 3 komentarzy / 5 zdjęć


64 ROCZNICA ZAMORDOWANIA PRZEZ KOMUNISTÓW

Była córką leśniczego i żołnierza armii Andersa, Wacława Siedzika (zmarłego w Teheranie w 1942) i Eugenii z Tymińskich h. Prus III (zamordowanej przez Gestapo we wrześniu 1943). Uczyła się w szkole powszechnej w Narewce, a podczas wojny w szkole sióstr salezjanek w Różanymstoku k. Dąbrowy Białostockej. Po zamordowaniu przez Gestapo jej matki, razem z siostrą Wiesławą wstąpiła do AK (przysięgę złożyła w grudniu 1943 lub na początku 1944), gdzie odbyła szkolenie medyczne. Po przejściu frontu podjęła pracę kancelistki w nadleśnictwie Hajnówka. Wraz z innymi pracownikami nadleśnictwa została w czerwcu 1945 aresztowana za współpracę z antykomunistycznym podziemiem przez grupę NKWD-UB (działającą z polecenia zastępcy szefa WUBP w Białymstoku, Eljasza Kotonia). Została uwolniona z konwoju przez operujący na tym terenie patrol wileńskiej AK Stanisława Wołoncieja 'Konusa' (podkomendnych 'Łupaszki'), następnie jako sanitariuszka podjęła służbę w oddziale 'Konusa', a potem w szwadronach por. Jana Mazura 'Piasta' i por. Mariana Plucińskiego 'Mścisława'. Przez krótki czas jej przełożonym był także por. Leon Beynar 'Nowina', zastępca 'Łupaszki', znany później jako Paweł Jasienica. Danuta Siedzikówna przybrała wówczas pseudonim 'Inka'.
Na przełomie 1945/1946, zaopatrzona w dokumenty na nazwisko Danuta Obuchowicz, podjęła pracę w nadleśnictwie Miłomłyn w powiecie ostródzkim. Wczesną wiosną 1946 nawiązała kontakt z ppor. Zdzisławem Badochą 'Żelaznym', dowódcą jednego ze szwadronów 'Łupaszki'. Po śmierci 'Żelaznego', zabitego podczas obławy UB 24 czerwca 1946, została wysłana przez jego następcę, ppor. Olgierda Christę 'Leszka' po zaopatrzenie medyczne do Gdańska i tam aresztowana przez UB rankiem 20 lipca 1946, a następnie umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku jako więzień specjalny. W śledztwie była bita i poniżana; mimo to odmówiła składania zeznań obciążających członków brygad wileńskich AK. Została skazana na śmierć 21 sierpnia i zastrzelona przez dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego 28 sierpnia 1946 wraz z Feliksem Selmanowiczem ps. Zagończyk, w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Według relacji przymusowego świadka egzekucji, ks. Mariana Prusaka, ostatnimi słowami 'Inki' było: Niech żyje Polska! Niech żyje 'Łupaszko'! Miejsce pochówku ciał nie jest znane.

 

4.8
Oceń (16 głosów)

 
Dobroni.pl poleca

 

DANUTA SĘDZIKÓWNA (INKA)-sanitariuszka 5 Brygady Wileńskiej AK - opinie i komentarzeolo
1 Października w Ostrołęce będzie piękna uroczystość nadania imienia Danuty Śiedzikówny ps. "INKA" pięknemu gimnazjum nr 2 . Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski (PiS) wyremontował całą szkołę, drogi wokoło szkoły i zafundował 1000 książek o Ince dla uczniów i gości. Odbędzie się o o godzinie 12 rekonstrukcja walk oddziału Łupaszki z NKWD i UB. Zapowiedzieli swoją wizytę Lidia Lwow "Lala", Józef Bandzo "Jastrząb"
wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
A.Cz. (2010-09-10 00:00:00)
0


elus
W ostatnim grypsie z więzienia Inka napisała: 
"Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba...".
(2011-04-17 00:00:00)
0


elus
W tytule nie powinno być SIEDZIKÓWNA ?? (2011-04-17 00:00:00)
0

skomentuj ten artykuł